بايد ياد بگيرم

باید یاد بگیرم آروم باشم.

باید یاد بگیرم صبور باشم.

باید یاد بگیرم بخندم.

باید یاد بگیرم بی خیال باشم.

باید یاد بگیرم کر باشم.

باید یاد بگیرم کور باشم.

باید یاد بگیرم یه گوشم در باشه و اون یکی دروازه.

باید یاد بگیرم دلم برای کسی نسوزه.

باید یاد بگیرم از دیگران هیچ توقعی نداشته باشم.

باید یاد بگیرم به کسی کمک نکنم.

باید یاد بگیرم حتی به کسی  اظهار لطف هم نکنم.

باید یاد بگیرم کسی را دوست نداشته باشم.

باید یاد بگیرم به کسی احترام نگذارم.

باید یاد بگیرم فکر نکنم.

باید یاد بگیرم سر درد نگیرم.

باید یاد بگیرم خیس عرق نشم.

باید یاد بگیرم خسته نشم.

باید یاد بگیرم بلافاصله پس از قهر٬ آشتی نکنم.

باید یاد بگیرم زندگی دو روی یک سکه است.

باید یاد بگیرم دو روی این سکه یکیه.

باید یاد بگیرم زندگی همش همینه.

به همه اینها باید حرف نزدن را هم اضافه کرد.

باید یاد بگیرم حرف نزنم.

یاد بگیرم حرف نزنم.

یاد بگیرم حرف نزنم.

یاد بگیرم حرف نزنم...........................

 

تازه وقتی همه اینها را یاد گرفتم می تونم مثل بقیه زندگی کنم.

پس تا اطلاع ثانوی زندگی تعطیل.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید