التماس

یه خواهش کوچولو. نه! خوب می‌دونم کوچیک نیست. ولی خواهش می‌کنم.

نه فقط یه بار بلکه این بار هم.

از بزرگی تو که کم نمی‌شه٬ پس چرا این‌همه این‌پا اون‌پا می‌کنی؟

اگر تو بخوای همه چیز درست می‌شه.

من به‌اش احتیاج دارم. می‌فهمی؟ دیگه دارم خفه می‌شم.

نه اینکه فکر کنی می‌خوام بی‌طاقتی کنم٬ نه. ولی یه جورایی دیگه بسه.

این بار هم معجزه کن.

/ 6 نظر / 9 بازدید
ملکوت

پست قبلی .. مغز مداد . جالب بود . خيلی . آرزو کن . آرزو مال ماهاست . برآورده کردنش با اونه . اگه صلاح باشه ا.

همفری بوگارت

معجزه هم ديگه دوای درد نيست

کاغذ کاهی

اون که قربونش میرم با تموم وجودم ميگه! بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را دوست دارم نوشتنتو

گاهی از جایی که امید نداری همه چیز درست میشه. نگران نباش خواهر گلم

ماهی

راستی يادم رفت اسسممو بنويسم