پروا

به‌من گفتی که دل دریا کن ای دوست <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هــمــه دریــا از آن مـا کـن ای دوســت

دلـــم دریــا شـــد و دادم بـــه دســتـت

مکش دریا به خون، پروا کن ای دوست

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
فريبا

چقدر اين شعر سوزناکه عاشقش بودم هستم خواهم بود

زهره

اين شعر هميشه هر وقت بيام سر کامپيوتر جلوی چشممه . دوسش دارم . خوب زدی تو هدف زهرا خانم . آفرین آقای سياوش کسرايی که اين شعر را گفت .