سلام. میدونم هستی. میبینم که هستی و ممنون از اینکه خودت را به من نشون میدی.

فقط ای کاش می فهمیدم چه لذتی می بری از اینکه منو سر کار می ذاری.

می خندی؟ فقط نیگا میکنی؟ یا اصن برات مهم نیست؟ 

امروز با تمام وجودم دیدم چجوری حالمو گرفتی. می دونی، فقط نمی فهمم چرا خنده م گرفته بود. همینو می خواستی؟ این لبخند رو؟ به هر حال این حرکت آخری که بی نقص بود. خوب سر کار رفتما، نه؟

خلاصه که با ما به از این باش که با خلق جهانی. 

چه شود؟!!!!؟

دوست دارم

/ 1 نظر / 14 بازدید
سلام

http://blog.ygoodarzi.com/