عذرخواهی

می‌دونم گاهی خیلی حساسم.

می‌دونم گاهی خیلی زودرنجم.

می‌دونم گاهی خیلی زود می‌بُرم.

ولی ......

فعلاً‌ دوست ندارم کاری را به اجبار انجام بدم. حتی به اجبار خودم.

این ها رو می نویسم چون دوست ندارم بیش از این شرمنده الطاف و مهربانی های دوستان باشم.

گاهی اوقات یه اتفاق کوچک٬ یه حرف ساده٬ یه عکس العمل معمولی و یا حتی عکس العمل نشون ندادن اینقدر آدم را از کاری بیزار می کنه که دیگه حس ادامه دادن و یا شروع کار از بین میره.

می‌دونم که خیلی گنگ و سربسته حرف زدم. انتظار ندارم کسی بفهمه چی گفتم.

فقط خواستم از اظهار لطفتان تشکر کنم و عذرخواهی بابت بروز نکردن.

اصلاً‌ نمی‌خوام خودم را مجبور کنم کاری را انجام بدم که در حال حاضر علاقه‌ای به آن ندارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید