شاهکار دانشجويان دانشگاه شيراز
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

این دو اثر شاهکار دانشجویان خوابگاه دانشگاه شیراز(مفتح و دستغیب) در یک روز برفی است.

به ظرافتهای به کار رفته در ساختن این دو مجسمه برفی خوب دقت کنید.