پرسش
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

خوابیده زیر جبه‌ی ابریشم نسیم
تن بر سریر سبزه
رها کرده
چون شمیم
دستت به روی سبزه و سر خفته روی دست
دور از گزند گردش پرمای زنجره
کز آن طرف جدار خموشی را
سوراخ می کند.
بر سبزه زیر آبی بی ابر آسمان
آفاق را به مردمک دیده داده‌ای
این چیست این که لحظه‌ی بی خویشی تو را
آشفته می کند
این تیک و تاک ساعت مچ بند
زیر سر
یا این صدای چشمه‌ی جوشان عمر توست
کاین گونه قطره قطره
به مرداب میچکد ؟
شفیعی کدکنی