سرشار
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:
 

سرشارم از

خستگی

نفرت

سردرد

حسرت

پشیمانی

 

 

خـــــــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــا به فریادم برس.