مرز
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

چقدر خوب بود اگر همه معنی این کلمه را می دونستند و پاشون را از مرز هیچ چیز و هیچ کس فراتر نمی گذاشتند.