ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

مثلاً انسانیم، شعور داریم، می فهمیم، فکر میکنیم، درک می کنیم.

باید قوانین و عکس العملهای ما با حیواناتی که نه شعور دارند، نه می فهمند، نه فکر می کنند و نه قدرت درک دارند فرق داشته باشد. اما ...............

متاسفم

برای کودکان فلسطین و لبنان و اسراییل

برای مادران داغدارشان

برای جوانان شان

برای اکبر محمدی

برای ...........