پاسخ
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

هیچ می‌دانی چرا چون موج

در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟

- زان که بر این پرده‌ی تاریک

                                      این خاموشی نزدیک

آنچه می‌خواهم نمی‌بینم

وآنچه می‌بینم نمی‌خواهم.

---------------------------------------------------------

امشب بازهم داریم می‌ریم عروسی. امیدوارم اتفاق مشابه دفعه قبل نیفته.