به ياد شريعتی
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

خدايا! رحمتی کن تا ايمان برايم نام و نان نياورد.

قوتی ده که نام و حتی نان را در خطر ايمانم افکنم٬

تا از آنها باشم که پول دنيا را می‌گيرند و برای دين کار می‌کنند٬

نه آنها که پول دين را می‌گيرند و برای دنيا کار می‌کنند.

 

----------------------------------------------------------

 

«در دردها دوست را خبر نکردن خود٬ یک عشق ورزیدن است.

تقیه درد زیباترین نمایش ایمان است.»

 

-------------------------------------------------------------

 

سرمايه‌ی هر دلی حرفهايی است که برای نگفتن دارد.