تنها ...
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

«درست است که من

همیشه از نگاه نادرست و طعنه تاریک ترسیده ام

درست است که زیر بوته باد سر بر خشتِ خالی نهاده ام

درست است که طاقتِ تشنگی در من نیست

اما با این همه گمان مبر که در برودت این بادها خواهم برید!

....»

 

سيد علی صالحی