عجز
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

خسته‌ام.

خيلی خسته‌ام.

کاش می‌تونستم يه کاری برای خودم بکنم.

آه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه

خسته‌ام.