گم شده در زمان
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

مثل اینکه هر چه تعطیلی بیشتر باشد٬ زمان آزاد کمتر است.

از یکشنبه گذشته نتوانستم سراغ اینترنت بیایم (به جز نیم ساعت صبح چهارشنبه که سرعت اینترنت آنقدر کم بود که عملاْ با نیامدن هیچ فرقی نداشت).

تمام روز دوشنبه و سه‌شنبه به مهمان‌بازی گذشت. خوش هم گذشت و خیلی سریع.

روز دوشنبه مهمان‌های عزیزی از بندرعباس و اصفهان برایمان رسیدند. من که نفهمیدم این دو روز چه‌طور تمام شد.

برای بعد از ظهر چهارشنبه هم کلی برنامه پشت سرهم ردیف کرده بودیم.

دیروز صبح امتحان آخر ترم زبان بود و خوب یقیناْ پنجشنبه باید به خواندن زبان می‌گذشت. ظهر و شب هم مهمان بودیم.

امروز صبح خیلی دوست داشتم زود بیدار می‌شدیم و با مهدی می‌رفتیم پیاده‌روی. ولی متأسفانه خواب ماندیم.

صبح شنبه است. من مانده‌ام و یک عالمه کار عقب افتاده که باید با یک برنامه‌ریزی فشرده همه را انجام دهم.