التماس
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

یه خواهش کوچولو. نه! خوب می‌دونم کوچیک نیست. ولی خواهش می‌کنم.

نه فقط یه بار بلکه این بار هم.

از بزرگی تو که کم نمی‌شه٬ پس چرا این‌همه این‌پا اون‌پا می‌کنی؟

اگر تو بخوای همه چیز درست می‌شه.

من به‌اش احتیاج دارم. می‌فهمی؟ دیگه دارم خفه می‌شم.

نه اینکه فکر کنی می‌خوام بی‌طاقتی کنم٬ نه. ولی یه جورایی دیگه بسه.

این بار هم معجزه کن.