» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۱
» غر صبحگاهی :: جمعه ۱۸ اسفند ،۱۳٩۱
» آیا می توانم دوباره شروع کنم؟ :: چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱
» پراکنده :: چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳٩٠
» کلبه ام دارد می سوزد :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٩
» پنجشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٩
» زندگی :: چهارشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٩
» باز هم دل گرفتگی :: چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
» درماندگی :: یکشنبه ٥ دی ،۱۳۸٩
» دل گرفتگی مزمن :: دوشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٩
» رفتن :: شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٩
» جمعه ٢٦ آذر ،۱۳۸٩ :: جمعه ٢٦ آذر ،۱۳۸٩
» جنون :: جمعه ٢٦ آذر ،۱۳۸٩
» جیغ :: پنجشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٩
» پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۸
» بازگشت یا ارتجاع :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۸
» باغ ارم نوروز 87 :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٧
» یکشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٦
» شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦
» :-( :: یکشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٦
» گمشده :: یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦
» بارباماما مي خواست عوض شود. اما نشد. :: چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦
» بارباماما می‌خواهد که عوض شود :: یکشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
» خجالت!!!!!!!! :: چهارشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٦
» ! :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦
» لحظه‌های ناب بودن :: یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦
» تنفر :: دوشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٦
» هستم؟ :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٦
» ۴۰+ درجه :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
» پژواک :: شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٦
» با عرض معذرت :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٦
» سفرنامه۶ :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
» سفرنامه۵ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
» سفرنامه۴ :: دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦
» سفرنامه۳ :: یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦
» سفرنامه۲ :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
» پارازيت :: سه‌شنبه ٥ تیر ،۱۳۸٦
» سفرنامه۱ :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
» باشد که بماند. :: شنبه ٢ تیر ،۱۳۸٦
» مرض :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
» Happiness :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٦
» متناسب :: دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦
» گم شده در زمان :: شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦
» لذت :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
» درد۲ :: سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦
» درد :: دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦
» بدون شرح :: پنجشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٦
» آرزو :: چهارشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٦
» از سر درماندگی :: سه‌شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦
» «چون است حال بستان ای باد نوبهاري» :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» التماس :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» شبانه :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» ? Shall we dance :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» «حال همه ما خوب است اما تو باور مکن» :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» «دردی است غير مردن کان را دوا نباشد» :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» صبر :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» بازهم پی نوشت :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» پاره پاره :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» نادانی :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦
» Trust :: شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦
» زرد قناری :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٦
» آهای با توام! :: دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
» شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
» اولین نق سال :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦
» هوای بهاری :: دوشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٦
» سال نو مبارک. :: پنجشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٦
» درد و لذت :: جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥
» نوستالژی :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٥
» پی‌نوشت :: دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥
» هر دم از اين باغ بری می‌رسد. :: دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥
» قمر در عقرب :: دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥
» باز هم بازگشت :: پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٥
» دل‌تنگی :: یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥
» بازگشت :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
» ملالی نيست جز .... :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٥
» پراکنده :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
» پرسش از احمدی‌نژاد :: یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
» جوابيه :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
» زن عليه زن :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
» بياييد بدبختيهايمان را قسمت کنيم. :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
» هوای خانه دوست :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
» خوشحالم که زنده ام؟ :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
» زنده ایم! :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
» بيمارم :: دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥
» شهامت :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
» در آرزوی مردن :: شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥
» شاهکار دانشجويان دانشگاه شيراز :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
» هنجار شکنی :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
» پ.ن :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
» پرسش :: شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥
» بمان برای همیشه :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥
» عذرخواهی :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
» فال امروز :: یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٥
» ادامه تحصيل :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
» رسم عشق و عاشقی :: یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥
» هورمون :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
» مجرم هستم؟ :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥
» دریغ! :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
» Ignore :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
» تا حالا شده؟ :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
» آهوی وحشی :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
» دخترم :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥
» ... :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
» صلاحی :: یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥
» كتيبه :: پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥
» انتظار :: دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٥
» شر و خیر :: پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥
» يه کتک خورده :: شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥
» ۲۰ ميليون دلار :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
» باور کن :: یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
» سرشار :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
» پاس شدم :: یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٥
» گنجشکِ کوچکِ هراسانِ پير :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٥
» داستان فقیر و غنی در سرزمین دزدها :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
» رويای شيرين :: شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥
» خدايا به من آرامش بده :: سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٥
» یادش به خیر :: یکشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٥
» فال :: پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٥
» تلخ‌تر از زهر :: چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥
» مسافرت :: شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٥
» غزل تنهايی :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥
» بارون :: دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٥
» مرز :: شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥
» بايد ياد بگيرم :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥
» سينما :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
» قاليچه جادو :: یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٥
» به ياد شاملو :: چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٥
» عجايب :: دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٥
» قانون :: شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٥
» مادر :: یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٥
» پاسخ :: پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥
» سوتی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٥
» پروا :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٥
» بی‌خيال :: یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥
» حسن ختام :: پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥
» حيرانی :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٥
» سفر :: سه‌شنبه ٦ تیر ،۱۳۸٥
» سوء مديريت :: دوشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٥
» به ياد شريعتی :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
» آب :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٥
» ارتفاع پست :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
» کارشناسی :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
» اضطراب :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥
» وای :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٥
» شادی :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
» غزلی در مايه‌ی شور و شکستن :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥
» عجز :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
» هزاران زن مثل من :: یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥
» شب، سکوت، کوير :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» چای :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» توضيح :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» بهانه‌ی رفتن :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» نمایشگاه :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» عذرخواهی :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» نمایشگاه کتاب :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سلام! :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» حق :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» تولدت مبارک :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» يواشکی :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» تنها ... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٥
» به نام دوست :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥